Về Đồng Lợi

Tin chuyên ngành

Tin tức

Leister đối tác của Liên minh Pin AMPShare - Bosch

Leister đối tác của Liên minh Pin AMPShare - Bosch

Leister & Bosch và các nhà sản xuất dụng thiết bị khác sẽ dựa vào nền tảng pin AMPShare đồng nhất trong tương lai.

Ngày đăng: 09/03/2023  |  216 lượt xem

Hệ Thống Màng Chống Thấm Sikaplan® WT 4220-15C TPO,...

Hệ Thống Màng Chống Thấm Sikaplan® WT 4220-15C TPO,...

Sikaplan® WT 4220-15C, Màng chống thấm dạng tấm FPO (TPO) dày 1.5mm cho bể nước uống, nước sinh hoạt, nước sạch sản xuất...

Ngày đăng: 15/02/2023  |  327 lượt xem

Thi công Màng Chống Thấm FPO - TPO Chống Thấm Cầu Kiện Ngầm

Thi công Màng Chống Thấm FPO - TPO Chống Thấm Cầu Kiện Ngầm

Sika TPO là màng chống thấm dạng tấm dẻo, với công nghệ bám dính toàn bộ, vĩnh viễn lên bề mặt các cấu kiện bê tông cốt thép....

Ngày đăng: 03/01/2023  |  299 lượt xem