Tầm Nhìn

DLC’s Vision DLC phấn đấu trở thành một Cty hoạt động chuyên nghiệp về Dịch vụ Kỹ thuật và kinh doanh thiết bị XD, khai khoáng và thiết bị công nghiệp.

Tầm nhìn DLC: DLC’s Vision DLC phấn đấu trở thành một Cty hoạt động chuyên nghiệp về Dịch vụ Kỹ thuật và kinh doanh thiết bị XD, khai khoáng và thiết bị công nghiệp. Cty đầu tư đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên và XD cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đưa ra các giải pháp kinh tế kỹ thuật và dịch vụ cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và Nâng cao Năng suất lao động, sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Chúng tôi quyết tâm phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng dịch vụ góp phần Nâng cao Năng suất, Chất lượng và Hiệu quả công việc cho tất cả đối tác kinh doanh, của tập thể nhân viên DLC và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh, xã hội phồn vinh.

Tin tức khác

Thư ngỏ

Thư ngỏ

Ngày đăng: 24/07/2018  |  5473 lượt xem

Công ty Cổ phần Thiết bị & Dịch vụ Đồng Lợi được thành lập năm 2002 tại TP Hồ Chí Minh, có chi nhánh tại Hà Nội và Đồng Nai.

Sứ Mệnh

Sứ Mệnh

Ngày đăng: 23/01/2018  |  5159 lượt xem

Chúng tôi xây dựng Niềm tin, Kiến thức, Kỹ năng, Sự tận tụy, và Lòng trung thành với tất cả đối tác, với mọi người mà chúng tôi hợp tác bằng sự cam kết Tận tụy thực hiện tốt nhất từng mục tiêu công việc cụ thể để Nâng Cao Năng suất như mục tiêu Công ty đã đề ra.

Lịch Sử Hình Thành

Lịch Sử Hình Thành

Ngày đăng: 23/01/2018  |  4483 lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ & DỊCH VỤ ĐỒNG LỢI (gọi tắt là DLC) được thành lập vào năm 2002 và hiện đang là đại lý bán hàng, cung cấp dịch vụ bảo hành sửa chữa cho các hãng sản xuất thiết bị, dụng cụ hàng đầu trên thế giới tại Việt Nam.