Thiết bị Nhiệt công nghiệp

Máy thổi nhiệt Ghibli AW

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  1.1kg
Nhiệt độ:  620oC

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng Hotwind Premium

Công suất:  2300hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  600oC

Máy Thổi Khí Nóng Vulcan System

Công suất:  6hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng LHS15

Công suất:  0.55hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  600oC

Thiết bị Gia Nhiệt Khí nóng LHS21

Công suất:  1hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Thiết bị Gia Nhiệt Khí nóng LHS41

Công suất:  2hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Thiết bị Gia Nhiệt Khí nóng LHS61

Công suất:  4hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC