Máy Hàn Công Nghiệp

Máy hàn màng PVC, Màng TPU Công Nghiệp Seamtek W-2000 AT

Điện áp:  230Vv
Nhiệt độ:  0-680oC
Kích thước:  2650 x 702 x 1500mm

Máy hàn màng PVC, Màng TPU Công Nghiệp Seamtek W-900 AT

Điện áp:  230Vv
Nhiệt độ:  0-680oC
Kích thước:  1700 x 702 x 1500mm

Máy hàn màng PVC Công Nghiệp Seamtek 2000 AT

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  120-700oC
Kích thước:  2650 x 702 x 1500mm

Máy hàn màng PVC Công Nghiệp Seamtek 900 AT

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  120-700oC
Kích thước:  1500 x 702 x 1500mm

Máy Hàn Màng PVC Hemtek ST

Công suất:  3450hp/kw
Trọng lượng:  27kg