Máy Cắt Rãnh

Máy hàn sàn Vinyl Unifloor 500

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  15.5kg
Điện áp:  230Vv

Máy gọt rãnh sàn Vinyl Groover 500-LP sử dụng Pin

Trọng lượng:  5.5kg
Điện áp:  18V-5Av

Máy Tạo Rãnh Groover

Công suất:  700hp/kw
Trọng lượng:  6.7kg
Tốc độ hàn:  14m/phút

Máy Hàn Sàn Vinyl UniFloor E

Công suất:  2300hp/kw
Trọng lượng:  11kg
Tốc độ hàn:  7.5m/phút

Máy Hàn Sàn Vinyl MiniFloor

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  5.3kg
Điện áp:  230v