Giới thiệu

Tuyển  dụng 02 Nhân viên Dịch vụ- Chi nhánh Long Thành

Tuyển dụng 02 Nhân viên Dịch vụ- Chi nhánh Long Thành

Ngày đăng: 30/07/2019  |  2660 lượt xem

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh, và kế hoạch mở rộng nhân sự 2019, Công ty Đồng Lợi cần tuyển 02 Nhân viên Phòng dịch vụ...

Tuyển dụng 02 Nhân viên Kinh doanh-Chi nhánh Long Thành

Tuyển dụng 02 Nhân viên Kinh doanh-Chi nhánh Long Thành

Ngày đăng: 30/07/2019  |  2811 lượt xem

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh, và kế hoạch mở rộng nhân sự 2019, Công ty Đồng Lợi cần tuyển 02 Nhân viên Kinh doanh làm...

Tuyển dụng 01 nhân viên Xuất Nhập Khẩu-Chi nhánh Long Thành

Tuyển dụng 01 nhân viên Xuất Nhập Khẩu-Chi nhánh Long Thành

Ngày đăng: 30/07/2019  |  2942 lượt xem

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh, và kế hoạch mở rộng nhân sự 2019, Công ty Đồng Lợi cần tuyển 01 Nhân viên Xuất nhập khẩu...

Tuyển dụng Nhân viên Admin-Chi nhánh Long Thành

Tuyển dụng Nhân viên Admin-Chi nhánh Long Thành

Ngày đăng: 30/07/2019  |  2806 lượt xem

Nhằm mục đích mở rộng mạng lưới kinh doanh, chi nhánh Long Thành-Đồng Nai, Công ty Đồng Lợi cần tuyển 01 nhân viên Trợ Lý-Admin...

Tuyển dụng Trưởng nhóm  Kinh doanh- CN Hà Nội

Tuyển dụng Trưởng nhóm Kinh doanh- CN Hà Nội

Ngày đăng: 08/03/2019  |  3256 lượt xem

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh, và kế hoạch mở rộng nhân sự 2019, Công ty Đồng Lợi cần tuyển Trưởng nhóm Kinh doanh Chi...

Tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ -CN Hà Nội

Tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ -CN Hà Nội

Ngày đăng: 08/03/2019  |  3125 lượt xem

Công ty Đồng Lợi cần tuyển nhân sự theo kế hoạch 2019 cho chi nhánh Hà Nội như sau: