Máy thổi khí nóng

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng Hotwind SysTem

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng Hotwind Premium

Công suất:  2300hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  600oC

Máy Thổi Khí Nóng Vulcan System

Công suất:  6hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC