Que Hàn Nhựa HD-PE

Que hàn nhựa HDPE

Trọng lượng:  5kg/Cuộnkg
Kích thước:  3-4mmmm

Que Hàn Nhựa Các Loại

Kích thước:  3-5mm