Máy Hàn Tự Động Weldy

Máy Hàn Màng HDPE Weldy WGW 300

Công suất:  1750hp/kw
Nhiệt độ:  40 - 450oC
Tốc độ hàn:  0 - 8.5m/phút

Máy Hàn Mái Chống Thấm roof40

Công suất:  3450hp/kw
Nhiệt độ:  100 - 600oC
Tốc độ hàn:  0.7 - 10m/phút

Máy Hàn Mái Chống Thấm roofer RW3400

Công suất:  3500hp/kw
Nhiệt độ:   20 - 600 °CoC
Tốc độ hàn:  1.0 - 7.5m/phút

Máy Hàn Màng PVC Foiler ETL

Công suất:  1700hp/kw
Nhiệt độ:   40 - 530 °CoC
Tốc độ hàn:   0.4 - 7.5m/phút

Máy hàn Màng PVC Foiler - Weldy

Công suất:  2100hp/kw
Nhiệt độ:  80 - 530oC
Tốc độ hàn:  0.4 - 7.5 m/phútm/phút