Máy Hàn Cầm Tay

Máy Hàn Nhựa Triac ST

Công suất:  1600Whp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  700oC

Máy khò cầm tay Solano AT

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  0.75kg

Máy Hàn Nhựa Diode PID with Minor

Công suất:  1000hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Nhựa Welding Pen S

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy hàn nhựa Triac AT

Công suất:  1600Whp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  650oC

Máy thổi nhiệt Ghibli AW

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  1.1kg
Nhiệt độ:  620oC

Máy hàn nhựa Electron

Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-650oC
Kích thước:  3400mm