Máy Hàn Nhựa Leister

Máy hàn màng PVC, Màng TPU Công Nghiệp Seamtek W-2000 AT

Điện áp:  230Vv
Nhiệt độ:  0-680oC
Kích thước:  2650 x 702 x 1500mm

Máy hàn màng PVC, Màng TPU Công Nghiệp Seamtek W-900 AT

Điện áp:  230Vv
Nhiệt độ:  0-680oC
Kích thước:  1700 x 702 x 1500mm

Máy Hàn Tự Động Twinny T7

Công suất:  3450Whp/kw
Trọng lượng:  10.5kg
Điện áp:  230Vv

Máy Hàn Tự Động Twinny T5

Công suất:  3450Whp/kw
Trọng lượng:  9.9kg
Điện áp:  230Vv

Máy Hàn Nhựa Triac ST

Công suất:  1600Whp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  700oC

Máy Hàn Màng HDPE COMET 500

Công suất:  1850Whp/kw
Điện áp:  230Vv
Nhiệt độ:  460oC

Máy Hàn Màng HDPE COMET

Công suất:  1200hp/kw
Điện áp:  230vv
Nhiệt độ:  420oC

Máy hàn màng PVC Công Nghiệp Seamtek 2000 AT

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  120-700oC
Kích thước:  2650 x 702 x 1500mm

Máy hàn màng PVC Công Nghiệp Seamtek 900 AT

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  120-700oC
Kích thước:  1500 x 702 x 1500mm

Máy hàn đùn Fusion 1

Công suất:  1200Whp/kw
Trọng lượng:  3.4kg
Nhiệt độ:  300oC

Máy khò cầm tay Solano AT

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  0.75kg

Máy Hàn Nhựa Diode PID with Minor

Công suất:  1000hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC