About Dong Loi

Tin chuyên ngành

News

Leister Becomes Partner of the New Battery Alliance AMPShare

Leister Becomes Partner of the New Battery Alliance AMPShare

Leister, Bosch and other power tool manufacturers will rely on the uniform AMPShare battery platform in the future.

Date: 09/03/2023  |  216 views

Sikaplan® Waterproof Membrane System WT 4220-15C TPO,...

Sikaplan® Waterproof Membrane System WT 4220-15C TPO,...

Sikaplan® WT 4220-15C, 1.5mm thick FPO (TPO) sheet waterproofing membrane for drinking water, domestic water, clean water...

Date: 15/02/2023  |  327 views

Thi công Màng Chống Thấm FPO - TPO Chống Thấm Cầu Kiện Ngầm

Thi công Màng Chống Thấm FPO - TPO Chống Thấm Cầu Kiện Ngầm

Sika TPO là màng chống thấm dạng tấm dẻo, với công nghệ bám dính toàn bộ, vĩnh viễn lên bề mặt các cấu kiện bê tông cốt thép....

Date: 03/01/2023  |  299 views