Máy Hàn Tự Động

Máy Hàn Tự Động Twinny T7

Công suất:  3450Whp/kw
Trọng lượng:  10.5kg
Điện áp:  230Vv

Máy Hàn Tự Động Twinny T5

Công suất:  3450Whp/kw
Trọng lượng:  9.9kg
Điện áp:  230Vv

Máy Hàn Màng HDPE COMET 500

Công suất:  1850Whp/kw
Điện áp:  230Vv
Nhiệt độ:  460oC

Máy Hàn Màng HDPE COMET

Công suất:  1200hp/kw
Điện áp:  230vv
Nhiệt độ:  420oC

Máy hàn sàn Vinyl Unifloor 500

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  15.5kg
Điện áp:  230Vv

Máy gọt rãnh sàn Vinyl Groover 500-LP sử dụng Pin

Trọng lượng:  5.5kg
Điện áp:  18V-5Av

Máy Hàn Mái Chống Thấm Varimat V2

Công suất:  3680hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  620oC

Máy Hàn Màng PVC Hemtek ST

Công suất:  3450hp/kw
Trọng lượng:  27kg

Máy Hàn Màng PVC, Bạt Xe Tải VARIANT T1

Điện áp:   200 - 400v
Nhiệt độ:  100 - 620 °CoC
Tốc độ hàn:  1.5 - 18m/phút

Máy Hàn Màng PVC, Bạt Xe Tải VARIANT T1 Tape

Điện áp:  230 - 400v
Nhiệt độ:   100 - 620 °CoC
Tốc độ hàn:   1.5 - 18m/phút

Máy Hàn Màng PVC UNIPLAN 500

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  100-620oC
Tốc độ hàn:  1 - 16m/phút

Máy Hàn Màng PVC UNIPLAN 300

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  100-620oC
Tốc độ hàn:  1 - 16m/phút

Máy Hàn Tự Động Twinny T

Công suất:  2300hp/kw
Nhiệt độ:  600oC
Tốc độ hàn:  3.2m/phút

Máy Hàn Màng Chống Thấm TPO, PVC Uniroof 700

Công suất:  3450hp/kw
Nhiệt độ:  100 - 620 °CoC
Tốc độ hàn:  1-10m/phút