Activities

Công nghệ Xử Lý Dioxin tại Đà Nẵng & Biên Hòa - Việt Nam

Công nghệ Xử Lý Dioxin tại Đà Nẵng & Biên Hòa - Việt Nam

Date: 24/12/2022  |  285 views

Năm 2010, USAID đã thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường trong đó có phân tích các điều kiện tại Sân bay Đà Nẵng và đã đánh...

Autoclave equipment: Perforated sheets

Autoclave equipment: Perforated sheets

Date: 01/05/2022  |  940 views

Autoclave equipment: Perforated sheets for the sterilization process Autoclave equipment has to be durable and efficient....

N/A

N/A

Date: 04/09/2021  |  1172 views

N/A

N/A

Date: 07/08/2021  |  2331 views

HDPE geomembrane - Design, Constructinon,  Acceptance...

HDPE geomembrane - Design, Constructinon, Acceptance...

Date: 04/07/2021  |  3535 views

N/A

N/A

Date: 20/06/2021  |  1353 views