Activities

Công nghệ Xử Lý Dioxin tại Đà Nẵng & Biên Hòa - Việt Nam

Công nghệ Xử Lý Dioxin tại Đà Nẵng & Biên Hòa - Việt Nam

Date: 24/12/2022  |  142 views

Năm 2010, USAID đã thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường trong đó có phân tích các điều kiện tại Sân bay Đà Nẵng và đã đánh...

Autoclave equipment: Perforated sheets

Autoclave equipment: Perforated sheets

Date: 01/05/2022  |  724 views

Autoclave equipment: Perforated sheets for the sterilization process Autoclave equipment has to be durable and efficient....

N/A

N/A

Date: 04/09/2021  |  1005 views

N/A

N/A

Date: 07/08/2021  |  2021 views

HDPE geomembrane - Design, Constructinon,  Acceptance...

HDPE geomembrane - Design, Constructinon, Acceptance...

Date: 04/07/2021  |  2934 views

N/A

N/A

Date: 20/06/2021  |  1170 views