Leister Becomes Partner of the New Battery Alliance AMPShare

Leister Becomes Partner of the New Battery Alliance AMPShare

Date: 09/03/2023  |  216 views

Leister, Bosch and other power tool manufacturers will rely on the uniform AMPShare battery platform in the future.

Sikaplan® Waterproof Membrane System WT 4220-15C TPO,...

Sikaplan® Waterproof Membrane System WT 4220-15C TPO,...

Date: 15/02/2023  |  327 views

Sikaplan® WT 4220-15C, 1.5mm thick FPO (TPO) sheet waterproofing membrane for drinking water, domestic water, clean water...

Thi công Màng Chống Thấm FPO - TPO Chống Thấm Cầu Kiện Ngầm

Thi công Màng Chống Thấm FPO - TPO Chống Thấm Cầu Kiện Ngầm

Date: 03/01/2023  |  299 views

Sika TPO là màng chống thấm dạng tấm dẻo, với công nghệ bám dính toàn bộ, vĩnh viễn lên bề mặt các cấu kiện bê tông cốt thép....

Công nghệ Xử Lý Dioxin tại Đà Nẵng & Biên Hòa - Việt Nam

Công nghệ Xử Lý Dioxin tại Đà Nẵng & Biên Hòa - Việt Nam

Date: 24/12/2022  |  285 views

Năm 2010, USAID đã thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường trong đó có phân tích các điều kiện tại Sân bay Đà Nẵng và đã đánh...

Locating defects and faults in non-conductive coatings...

Locating defects and faults in non-conductive coatings...

Date: 05/06/2022  |  1450 views

Pipeline and Industrial Coating Expertise A high-voltage DC holiday detector is a quick and effective means of locating...

Autoclave equipment: Perforated sheets

Autoclave equipment: Perforated sheets

Date: 01/05/2022  |  940 views

Autoclave equipment: Perforated sheets for the sterilization process Autoclave equipment has to be durable and efficient....