Le 3300

 

Call for newest price

Thiết Bị Gia Nhiệt Le 3300


Product information

Dòng Điện trở LE 3300 đã được Nâng cấp thành Dòng LHS 41 - Leister (Liên hệ để được tư vấn thêm)

Phụ kiện Điện trở thay thế Le 3300 vẫn còn được duy trì và phân phối. 

101.767 Heating element type 32A, 230V/3600W
101.786 Heating element type 32A, 400V/4400W
101.788 Heating element type 32A, 440V/4000W

Related products