Que hàn nhựa HD-PE

Que Hàn Nhựa Các Loại

Kích thước:  3-5mm