Máy hàn đùn Weldy

Máy hàn Đùn Booster EX2

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  6.4kg
Nhiệt độ:  100 – 560oC

Máy hàn Đùn Booster EX3

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  6,9kg
Nhiệt độ:  100 – 560oC