Máy cắt Rãnh

Máy Tạo Rãnh Groover

Công suất:  700hp/kw
Trọng lượng:  6.7kg
Tốc độ hàn:  14m/phút

Máy Hàn Sàn Vinyl UniFloor E

Công suất:  2300hp/kw
Trọng lượng:  11kg
Tốc độ hàn:  7.5m/phút

Máy Hàn Sàn Vinyl MiniFloor

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  5.3kg
Tốc độ hàn:  5m/phút