Máy hàn nhựa Leister

Máy hàn sàn Vinyl Unifloor 500

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  15.5kg
Điện áp:  230Vv

Máy hàn màng PVC Công nghiệp Seamtek W-900 AT

Điện áp:  230Vv
Nhiệt độ:  120-700oC
Kích thước:  1700 x 702 x 1500mm

Máy Hàn Tự Động Twinny T7

Công suất:  3450Whp/kw
Trọng lượng:  10.5kg
Điện áp:  230Vv

Máy Hàn Tự Động Twinny T5

Công suất:  3450Whp/kw
Trọng lượng:  9.9kg
Điện áp:  230Vv

Máy Hàn Nhựa Triac ST

Công suất:  1600Whp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  700oC

Máy hàn đùn Fusion 1

Công suất:  1200Whp/kw
Trọng lượng:  3.4kg
Nhiệt độ:  300oC

Máy Hàn Nhựa Diode PID with Minor

Công suất:  1000hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Nhựa Welding Pen S

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy hàn nhựa Triac AT

Công suất:  1600Whp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  650oC

Máy hàn nhựa Electron

Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-650oC
Kích thước:  3400mm

Máy hàn nhựa Triac Drive AT

Công suất:  1600hp/kw
Nhiệt độ:  650oC
Tốc độ hàn:  10m/phút

Máy gọt rãnh sàn Vinyl Groover 500-LP sử dụng Pin

Trọng lượng:  5.5kg
Điện áp:  18V-5Av

Máy Kiểm Tra Mối Hàn HDPE Examo USB

Điện áp:  230v
Kích thước:  750 × 270 × 190mm

VACUUM BOX - Thiết bị kiểm tra mối hàn HDPE, PVC

Kích thước:  830 x 320 x 150mm

Máy Hàn Tự Động Twinny T

Công suất:  2300hp/kw
Nhiệt độ:  600oC
Tốc độ hàn:  3.2m/phút

Máy Hàn Tự Động Twinny S

Công suất:  2900hp/kw
Nhiệt độ:  600oC
Tốc độ hàn:  2.5m/phút