Máy hàn cầm tay Weldy

Máy hàn nhựa cầm tay Weldy HT1600

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy hàn nhựa Energy HT1600 | Weldy plastic kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy hàn nhựa Cầm Tay HT1600 - Overlap Kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy khò cầm tay HG 330-A

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  0.75kg

Máy khò cầm tay HG 530-A

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  0.75kg