Máy hàn Công Nghiệp

Máy hàn màng PVC Công nghiệp Seamtek W-900 AT

Điện áp:  230Vv
Nhiệt độ:  120-700oC
Kích thước:  1700 x 702 x 1500mm